Advocaat – Mediator

Een advocaat is altijd nodig bij een echtscheiding, ook als u er samen in goed overleg uit kan komen.

Het is in Nederland nu nog zo geregeld, dat alleen een advocaat een scheidingsverzoek kan indienen bij de rechtbank. De Scheidingsplanner heeft een samenwerking, met advocaten, die namens u het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. U  hoeft dus niet zelf op zoek naar een advocaat  én u hoeft zelf niet naar een advocaat te gaan. De Scheidingsplanner regelt dit allemaal voor u.

Er is een wetsvoorstel door staatssecretaris Fred Teeuwsen ingediend, om vanaf 2015 zonder tussenkomst van een rechter te kunnen scheiden. Dit wetsvoorstel geldt voor gehuwden als ook voor een geregistreerd partnerschap. Dit zal alleen voor gehuwden / geregistreerd partners gelden, die geen minderjarige (jonger dan 18 jaar) kinderen hebben.  Zij kunnen een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, van de gemeente waarin zij wonen.

Indien er minderjarige kinderen zijn, dan zal de echtscheiding altijd via de rechtbank lopen.

De Mediator.

Mediation is het gezamenlijk door u zelf oplossen van een geschil met behulp van een neutrale derde, de mediator. Zijn of haar rol is om de te bespreken onderwerpen op de agenda te zetten. Dit gebeurt nadat de communicatiestoornis tussen u en uw partner is besproken en is teruggebracht tot hanteerbare proporties. Via begeleide onderhandeling zal de mediator u vervolgens zélf laten zoeken naar een oplossing die voor u beiden aanvaardbaar is. De mediator zal u dus niet inhoudelijk adviseren over uw scheidingsproces. Dat is het terrein van De Scheidingsplanner.
Een advocaat of mediator is dus geen financieel specialist. Het traject kan daardoor dan ook lang duren en tot grote frustraties leiden.

U kunt dit voorkomen door De Scheidingsplanner in te schakelen. Indien u dit wenst, kan de Scheidingsplanner nauwe contacten onderhouden met uw advocaat of mediator.